Kurumsal

Hakkımızda
1999 yılında İstanbul'da kurulan Detay Aydınlatma, aydınlatma armatür üretimi, satışı ve ihracatı konusunda faaliyet göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışında başarılı aydınlatma projelerine imza atmaktadır. Detay Aydınlatma, marka değerini her geçen gün artırarak aydınlatma sektöründe pazarın en başarılı firmalarından biri olma vizyonu ile aydınlatma yolculuğuna devam etmektedir.

Detay Aydınlatma'nın bu başarısında profesyonel yönetim kadrosu, devamlı geliştirilen satış kanalları, teknik projelendirme ağı ve satış ekibinin eğitim sürekliliğinin katkısı büyüktür.

Uzman, dinamik ve inovasyona değer katan satış ekibi, proje, satış, pazarlama faaliyetleri ve müşteri odaklılık prensibi ile müşterilerine maksimum kazanç sağlamakta ve değer katmaktadır. Bu çalışmaları ile satış ekibi, Detay Aydınlatma'nın yurt içinde alanında en iyi firmalardan biri olmasına katkıda bulunurken, ihracat kanalında yapmış oldukları çalışmalarla faaliyetlerini yurt dışında da her geçen gün artırmaktadır.

Detay Aydınlatma'nın sahip olduğu uzman kadrolardan biri de proje departmanıdır. Proje departmanı, mühendis, mimar ve elektrik teknikerlerinden oluşan teknik kadrosu ile hizmet vermektedir. Proje departmanı aynı zamanda projeleri yerinde değerlendirme, eğitim ve ilgili alanlarda müşterilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

KALİTE POLİTİKASI

ARDE AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, “AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İMALATI VE SATIŞI” kapsamı ile, sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda,
-Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
-Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,
-Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,
-Firmamızın amacı, boyutları, bağlamına ve riskleri ile fırsatlarının özel doğasına uygun faaliyet göstererek kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,
-Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,
-Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,
-Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,
-İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı,
-Yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
-Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltmayı,
-Çalışanların entegre yönetim sistemine katılımını ve tam uyumu sağlamayı,
-Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,
-Paydaşların şikayetlerini çözüme kavuşturmak ve bağlılığı sağlamak birincil ilkemiz olup, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik, hesap verebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
-ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 standartlarının gereklerini yerine getirmek için gerekli kaynakları sağlamayı ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.