KARİYER

Kampüsten Kariyere KARİYER

İşe Alım Süreci
Detay Aydınlatma 'nın başarısının arkasındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Adaylarımızda aradığımız ortak özellikler; pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinlikler ile beraber Detay kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalarıdır. Personel ihtiyaçlarımız doğrultusunda bire bir mülakat türünü kullanmaktayız. Mülakatlarımızı yetkinlik bazlı mülakat tekniği ile gerçekleştirmekteyiz. İlk mülakat, İşe alım yetkilisi tarafından gerçekleştirilir ve adayın pozisyona uygunluğu ile yetkinlikleri ölçülür. Bu süreçte başarılı olan adaylar ilgili birim yöneticisi ile ikinci bir mülakata davet edilir. Aday, gerekiyorsa üçüncü bir görüşme sürecine de dahil olabilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylar için referans kontrolü ve iş teklif sürecine geçilir. Başvuru yapan tüm adaylara telefon ya da e-mail yolu ile bilgilendirme yapılmakta ve özgeçmişleri farklı pozisyonlar için değerlendirilmek üzere veri tabanımızda saklanmaktadır.

Lise Staj Süreci
Her yıl Detay Aydınlatma' da yaz dönemi için 1' yi aşkın öğrenci staj programımıza dahil olmaktadır. Staj programımız hem öğrencilerin iş yaşamına uyum süreçlerine katkıda bulunmak hem de gelecekte aramıza katılabilecek yeteneklerimiz ile bir araya gelebilmemize fırsat yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. Staj programı için Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında staj yapabilecek, üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmektedir. 

Lise Staj Programı
3308 sayılı yasa kapsamında staj yapma zorunluluğu bulunan meslek lisesi öğrencilerine Eylül-Haziran döneminde staj olanağı sağlanmaktadır. İhtiyaç duyulan stajyer kontenjanı, şirketimiz tarafından belirlenen okullar ile irtibata geçilerek okul yönetimlerine bildirilmektedir. Gelen başvurular incelendikten sonra uygun bulunan stajyer adayları ile ilgili bölüm yetkilileri görüşme gerçekleştirir. Gelen başvurular incelendikten sonra uygun bulunan stajyer adayları ile ilgili İnsan Kaynakları ve bölüm yetkililerinin birlikte yapacakları mülakatlar ile stajyerler kabul edilir.