KARİYER

IK Politikamız KARİYER

Çalışanların öğrenme ve gelişimlerini sürekli kılarak, potansiyellerini ortaya çıkarmaları için eğitime ve gelişmeye yatırım yapmak

Şirketimizdeki tüm iletişim kanalları, çalışanların kendilerini ve fikirlerini ifade etmeleri için imkan tanımaktadır.
İnsanları, dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım gözetmeksiniz, belirlenmiş iş tanımları ve yetkinlikleri dikkate alarak işe alım gerçekleştirmek bizim İnsan Kaynakları politikalarımızın temelini oluşturur. 

Ortak değerlerimize uyum sağlayacak, yetkin işgücünü şirketimize kazandırmak ve devamlılığını sağlamaktır.